Op 2 mei 2018 hebben enkele leden van de parlementaire meerderheid een wetsvoorstel ingediend met als doel aan de sanctionerende gemeenteambtenaar de bevoegdheid te geven een burger die een inbreuk zou plegen in het kader van de omstreden GAS-wetgeving te bestraffen met het uitvoeren van een opgelegde gemeenschapsdienst (DOC 54, 3063/001).

“Zo kan aan daders van sluikstorten een gemeenschapsdienst worden opgelegd die erin bestaat afval op te ruimen”, stellen de auteurs van het voorstel.

De dader zou dus door de gemeente gedwongen kunnen worden om een prestatie van algemeen belang ten gunste van de collectiviteit uit te voeren.

Indien de gevraagde medewerking geweigerd zou worden, zou de sanctionerende ambtenaar een bijkomende geldboete kunnen opleggen die de stuurse burger “de juiste stimulans zou geven”.

In zijn advies van 11 september 2018 (DOC 54, 3063/002) bracht de Raad van State dit voorstel ten gronde.

De verplichte gemeenschapsdienst zoals voorgesteld moet als gedwongen arbeid worden beschouwd, wat onverenigbaar is met artikel 1 van de Overeenkomst nr. 29 van de Internationale Arbeidsorganisatie van 28 juni 1930.

 

Thomas DE NYS

Advocaat – Balie Brussel

10 oktober 2018

Oude internationale rechtsregels blijven stevige schilden tegen actuele aanvallen op onze vrijheden vanwege onze afgevaardigden

GAS, gemeenschapsdienst en gedwongen arbeid - SAC,  prestation citoyenne et travail forcé